IMF rekent op sterke groei van wereldeconomie

De wereldeconomie groeit dit jaar met 4,75 procent en heeft er in de afgelopen tien jaar niet zo goed uitgezien. Dat heeft de Duitser Horst Köhler, sinds drie maanden directeur van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de opvolger van de Fransman Michel Camdessus, gisteren gezegd tegen de internationale pers in Washington.

Sterke aanjager is zonder twijfel de gunstige economische ontwikkeling in de Verenigde Staten, zei Köhler. Dat die groei zonder inflatie plaatsheeft bewijst volgens hem hoe onmisbaar innovatie, structurele verandering en flexibiliteit zijn voor de welvaart.

Terwijl er aanwijzingen zijn dat de sterke Amerikaanse economie vaart mindert, trekt de economie in Europa aan, zei hij. Köhler adviseerde de Europeanen hun hervormingen nog ambitieuzer door te voeren, zodat hun economie met meer dan 3 procent groeit.

Opmerkelijk noemde Köhler de sterke economische groei van de `opkomende industrielanden' die nog maar twee tot drie jaar geleden door een financiële crisis werden getroffen. Zo slecht kan het advies van het IMF voor deze Aziatische landen tijdens de crisis volgens hem toch niet zijn geweest.

Köhler gaf toe dat het IMF fouten heeft gemaakt. Het lette onvoldoende op de veranderingen die zich op de financiële markten voltrokken. Het IMF onderschatte – ,,net als iedereen' – het belang van institutionele opbouw in die landen, die tijd kost. Dat leerde Köhler tenminste tijdens recente bezoeken aan vijftien landen in Azië, Afrika en Latijns Amerika.

Bijna tot zijn verrassing hadden ontwikkelingslanden er bij hem voor gepleit dat het IMF zich concentreert op zijn traditionele taken: de bevordering van macro-economische stabiliteit en groei. De Wereldbank daarentegen moet in hun visie de leiding nemen in het directe gevecht tegen de armoede.

Köhler beloofde om op de halfjaarlijkse vergadering van het IMF, die in september in Praag wordt gehouden, met zijn visie te komen op de toekomstige rol van het fonds. Die zal hervormingen vergen van het IMF zelf, zo zei hij, zeker nu particuliere kapitaalstromen zo'n grote rol in de wereldeconomie spelen, groei en productiviteit bevorderen en tegelijkertijd heftige schommelingen en crises kunnen teweegbrengen. Het eerste moet gekoesterd en bevorderd worden, het laatste ingedamd - dat is waar het bij de hervorming van het IMF om draait, zei de IMF-directeur.

Intussen maken actiegroepen tegen `globalisering' zich op naar Praag te gaan om tegen het IMF en de Wereldbank te demonsteren, zoals ze eerder deden in Seattle, tijdens de vergadering van de Wereldhandelsorganisatie, en dit voorjaar in Washington.