Gen-voedsel 2

Volgens Diederick Slijkerman is gen-voedsel vooralsnog uit den boze. Zijn betoog is exemplarisch voor de manier waarop tegenstanders van gentechnologie proberen hun standpunt te verdedigen. Allereerst wordt de natuurwetenschap op groteske wijze in diskrediet gebracht. Vervolgens wordt er allerlei onheil gefantaseerd voor mens en natuur. Op geen enkele wijze worden de beweringen met feiten onderbouwd of wetenschappelijk plausibel gemaakt. Het blijkt dat sommige mensen de recente resultaten van de biotechnologische wetenschap niet kunnen bevatten en ze daarom verwerpen. Wetenschappers doen er goed aan zich te realiseren dat er sinds Galilei en Darwin weinig is veranderd. Vroeger waren het de kerken die zich tegen de wetenschap verzetten. Nu zijn het milieugroeperingen en politieke partijen die hun onheilsgeloof laten prevaleren boven wetenschappelijk vastgestelde feiten. De vraag is alleen hoe lang het verzet tegen de wetenschap deze keer zal duren.

    • Dr. P. Miedema
    • bioloog