Coalitiepartners zijn tegen komst van Libanezen

De regeringsfracties van PvdA, VVD en D66 voelen er vooralsnog niets voor dat Nederland 300 Libanezen zal opvangen. Gisteren werd bekend dat het ministerie van Justitie in nauwe samenspraak met Buitenlandse Zaken binnenkort wil beslissen over een verzoek van de regering in Tel Aviv om een groep pro-Israelische oud-strijders van het Zuid-Libanese leger (SLA) en hun familieleden huisvesting te bieden. Dat verzoek is eind juni al gekomen, een maand nadat het Israelische leger zich na een bezetting van 22 jaar onverwachts had teruggetrokken uit de veiligheidszone in Zuid-Libanon.

Nederland heeft het verzoek nog in beraad en zal snel beslissen, zo heeft Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Kamerlid Kamp (VVD) zegt echter dat er geen enkele reden is voor Nederland om zich over de Libanezen te ontfermen. Volgens hem dient de Israelische regering te begrijpen dat de grote toestroom van vreemdelingen voor Nederland al enkele jaren een zeer groot probleem vormt. Hij ziet ook geen reden om voor de groep Libanezen een uitzondering te maken als het om versoepeling van de toelatingseisen gaat.

Hoekema (D66) staat minder afwijzend tegenover het Israelische verzoek, maar stelt daarbij wel nadrukkelijk dat zijn oordeel afhangt van de vraag ,,welk verhaal'' er precies achter het verzoek zit. Kamerlid Albayrak (PvdA) stelt vast dat het ,,natuurlijk niet om opvangen, maar om opnemen gaat''. Ook zij vraagt zich daarbij af op welke gronden dat gebaar zou kunnen worden gerechtvaardigd. ,,Het komt niet veel voor dat een regering verzoekt om het opnemen van een groep mensen. Het spreekt vanzelf dat Libanon voor deze mensen niet veilig is, maar daar gaat het niet om want ze zitten al in Israel. De volgende vraag is dus wat de reden zou kunnen zijn om ze niet gewoon in Israel te houden. Dat is voor mij niet duidelijk. Als er dus positief op het verzoek zou worden beslist is dat een puur politieke zaak. Daarbij moet je je wel afvragen wat de precedent-werking kan zijn. Mocht de Israelische regering ons ervan kunnen overtuigen dat de veiligheid van deze mensen echt niet kan worden gegarandeerd, dan ligt het anders. Dan moeten ze kunnen komen.''