Broers en zussen mogen niet huwen

Minister Korthals van Justitie heeft met enkele wijzigingen in de Wet openstelling huwelijk vastgelegd dat twee broers of twee zussen niet met elkaar mogen trouwen. In het wetsvoorstel voor het homohuwelijk, dat de Tweede Kamer later dit jaar bespreekt, was dat nog niet geregeld. De regels van het burgerlijk huwelijk verbieden al een echtelijke relatie tussen broer en zus, vooral om afwijkingen bij kinderen te voorkomen. Omdat Korthals het van belang vindt dat het homohuwelijk dezelfde rechten en plichten voorschrijft als het burgerlijk huwelijk, mogen broers of zussen ook volgens die wet niet met elkaar trouwen.