Bewakers vervangen verplegers in kliniek

De psychiatrische inrichting Willem Arntszhuis in Utrecht schakelt sinds 1 juli bewakers in om de kwaliteit van de opvang op peil te houden en om de veiligheid van het personeel te garanderen.

Het is op de eerste plaats een noodgreep, zegt directeur Medische Zaken R. Vernimmen van het Willem Arntszhuis. Door een voortdurend tekort aan gekwalificeerd verplegend personeel ziet het bestuur zich gedwongen beveiligingsbeambten in te schakelen. Die moeten tijdens nachtdiensten de vaste verpleegkundige op de afdelingen bijstaan.

Vernimmen benadrukt dat de bewaking alleen op voordracht van de verpleegkundige mag helpen bij de begeleiding van patiënten. ,,De bewakers weten wat ze wel en niet mogen.'' Doordat het Willem Arntszhuis een open inrichting is, hebben ook ongewenste personen zoals dealers toegang tot het terrein. De bewaking moet, behalve hulp bieden aan verpleegkundigen, zorgdragen voor verwijdering van deze mensen.

De voorkeur van het bestuur gaat evenwel nog steeds uit naar twee verpleegkundigen. In de afgelopen maanden moest de inrichting zich steeds behelpen met een invalkracht die niet altijd voldoende gekwalificeerd was. Het experiment met de bewakers wordt in oktober geëvalueerd.

De vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ) juicht deze ontwikkeling niet toe, laat een woordvoerder weten. Er is volgens de vereniging meer begeleiding en behandeling van patiënten nodig, niet meer bewaking.