President Wahid vraagt vergiffenis

President Wahid van Indonesië heeft zijn volk vandaag gevraagd hem te vergeven dat hij er in de eerste tien maanden van zijn presidentschap ,,nog niet in is geslaagd alle problemen van het land op te lossen''.

Hij kondigde aan dat hij de samenstelling van zijn kabinet op korte termijn ingrijpend zal wijzigen.

Wahid wees in zijn voortgangsverslag aan het Volkscongres, dat vandaag aan zijn eerste jaarlijkse zitting begon, op ,,de complexiteit van de problematiek die deze regering heeft geërfd''. Hij nodigde de Congresleden uit hem te kritiseren om ,,de effectiviteit van mijn regering te verhogen''. Het was de enige passage in de ruim een uur durende rede die aan de 700 afgevaardigden applaus ontlokte.

Wahid benadrukte dat Indonesië zich in een overgangsfase bevindt ,,van een autoritair naar een democratisch bestel'' en dat ,,ervaring met dergelijke overgangsprocessen leert dat deze altijd turbulent verlopen''. Er zijn, aldus de president, ,,belangrijke resultaten geboekt op de weg naar economisch herstel'', maar ,,de Indonesische crisis is zo veelomvattend dat volledig herstel een kwestie is van de langere termijn''.

Omdat Wahid bijna blind is, liet hij zijn verslag voorlezen door kabinetssecretaris Marsillam Simanjuntak, een vertrouweling van de president. Een islamitische afgevaardigde interrumpeerde nog voordat Simanjuntak was begonnen en eiste dat vice-president Megawati Soekarnoputri de tekst zou voorlezen, maar de voorzitter van het Volkscongres, Amien Rais, wees deze suggestie resoluut van de hand. De strijdlustige stemmming onder de afgevaardigden bleek uit de talloze van interrupties tijdens het debat over het reglement van orde. De president zal zich voortaan jaarlijks voor zijn beleid moeten verantwoorden, besloot het Volkscongres, ondanks bezwaren van Wahids Partij van het Nationale Ontwaken (PKB).

Het Volkscongres, het 500 leden tellende parlement aangevuld met 200 afgevaardigden van de provincies en maatschappelijke organisaties, is het hoogste besluitvormende orgaan van Indonesië. In het verleden kwam het slechts eenmaal in de vijf jaar bijeen om de president en vice-president te kiezen en de hoofdlijnen van het regeringsbeleid vast te stellen. Op de zitting van 1999, waarbij Wahid tot president werd gekozen en de nationaliste Megawati tot vice-president, besloot het congres de president en de hoogste staatsorganen tussentijds gelegenheid te geven verslag te doen van de vorderingen bij de uitvoering van het beleid.

Een afgevaardigde stelde voor dat ook Congresvoorzitter Amien Rais zich verantwoordt. Rais verwees dit voorstel naar een van de commissies.

HOOFDARTIKEL: pagina 7

    • Dirk Vlasblom