Premier Kok blij met verkiezing van Venetiaan

Premier Kok heeft in een gelukstelegram aan de nieuwe Surinaamse president Ronald Venetiaan de deur opengezet voor financiële steun aan Suriname. Goede regeervoornemens en beleidsdaden van de regering-Venetiaan zijn daar dan wel een voorwaarde voor, aldus Kok.

Venetiaan werd zoals verwacht vrijdag door het Surinaamse parlement gekozen als opvolger van president Wijdenbosch. In mei won de combinatie Nieuw Front, waarvan Venetiaans Nationale Partij Suriname (NPS) de grootste is, de verkiezingen. Venetiaan was tussen 1991 en 1996 ook staatshoofd van Suriname.

In het gelukstelegram schrijft Kok dat hij hoopt dat Venetiaan de versterking van de democratische rechtstaat en het herstel van de economie met kracht ter hand zal nemen. ,,Daarbij hoop ik tevens dat Uw nadere regeervoornemens en beleidsdaden Nederland in staat zullen stellen om Suriname terzijde te staan bij de verwezenlijkingen van de doelstellingen en uitgangspunten van het Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking''. In het in 1992 getekende Raamverdrag tussen Nederland en Suriname zijn afspraken gemaakt over onder meer ontwikkelingshulp. De hulp werd in 1997 opgeschort omdat het Surinaamse regime niet voldeed ,,aan de eisen van goed beleid en goed bestuur''. Er resteert nog een bedrag van 600 miljoen gulden.

Het CDA pleit ervoor dat minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) snel met Suriname gaat praten over het herstel van het land. Ook zonder een uitgewerkt saneringsplan kan er volgens het Kamerlid Verhagen van deze partij over bepaalde projecten worden gesproken.

PvdA en VVD steunen de lijn van Kok om eerst plannen en daden van de nieuwe regering af te wachten. ,,Als in andere landen een president wordt gekozen, stapt onze minister van Ontwikkelingssamenwerking ook niet direct in het vliegtuig'', vindt VVD'er Weisglas. ,,Dat moeten we rustig en zakelijk bekijken.''