Inzet Defensie is onder de maat

In deze krant van 17 juli reageerde de plv. directeur voorlichting op het ministerie van Defensie, J. Veen, afwijzend op een op 11 juli gepubliceerd artikel van mijn hand over de Nederlandse defensie-inspanning.

Met circa 1.500 militairen levert Nederland slechts 1,9 procent van de totale NAVO-troepen op de Balkan. Na een verzoek van Engeland dat zijn troepen in Bosnië wilde ontlasten, heeft Nederland zich uit Kosovo, dat thans veel belangrijker is dan Bosnië, teruggetrokken. Dat was de minister zeer welkom, want in Kosovo kunnen dingen gebeuren die hem politiek in moeilijkheden kunnen brengen en dat vermijdt hij consequent. Zie de schaamtevolle Nederlandse afwezigheid bij de zo noodzakelijke politiemacht in Kosovo, waar de VN-bewindvoeder voor Kosovo, Bernard Kouchner, voortdurend om vraagt.

Ook de taak van het door de heer Veen genoemde mariniersbataljon, dat in geval van nood eventueel op de Balkan kan worden ingezet, is gewijzigd. Dat bataljon mag van minister De Grave nu niet meer in Kosovo worden ingezet, zo heeft hij de NAVO-autoriteiten geschreven. Die mogelijkheid had met enige voorzieningen opengehouden kunnen worden. Nederland trekt dus alles uit Kosovo terug. Niet bepaald solidair, want daar liggen de risico's voor Europa en de NAVO, met name ook voor Amerika dat daar wel de kastanjes uit het vuur haalt.

Vervolgens het personeel. Het beleid om de krijgsmacht te verjongen en flexibeler te maken, houdt in dat de komende jaren 5.200 militairen voortijdig de krijgsmacht moeten verlaten, omdat zij niet passen in de nieuwe opzet. Dat probleem moet rechtvaardig worden opgelost. Dat kost veel geld. Maar ook de werving is een aanzwellend probleem en daarvoor is ook veel geld nodig. Door verschuivingen binnen het defensiebudget en door een symbolische extra verhoging zijn de personeelsfondsen aangevuld, maar het blijft onvoldoende en het personeelsprobleem blijft als een zwaard van Damocles boven de krijgsmacht hangen.

Ook de hoogte van het Nederlandse defensiebudget is niet iets om bijzonder trots op te zijn. Natuurlijk zijn er landen die het nog slechter doen zoals Duitsland dat enorm moet investeren om de problemen in het voormalige Oost-Duitsland op te lossen. Uitgedrukt in procenten van het bruto binnenlands product steekt Nederland met 1,8 procent schril af bij landen waarmee wij ons zo graag meten zoals Frankrijk en Engeland die respectievelijk 2,8 en 2,6 procent besteden aan hun defensiebudget.

J. Schaberg is generaal-majoor b.d. van de Koninklijke Landmacht.

    • J. Schaberg