`Fraude krijgt te weinig aandacht'

De overheid doet nog te weinig om fraude te bestrijden. Hoewel de Clickfonds-affaire, de grootste beursfraudezaak in de Nederlandse geschiedenis die in 1997 aan het licht kwam, een impuls heeft gegeven, valt het onderwerp nog altijd in een gat. Dat zegt aankomend hoogleraar fraudebestrijding C. Schaap. Beleidsmatig staat fraude in Den Haag, en dan met name bij Justitie, wel op de agenda. Maar in de praktijk blijkt het lastig te zijn keuzes te maken, concludeert Schaap. Fraude raakt de openbare orde immers nauwelijks. ,,In een ad hoc-situatie is het Openbaar Ministerie er vaak meer aan gelegen een moord op te lossen, dan een omvangrijke fraudezaak'', constateert hij.