Extra agenten in ruil voor computers

Het politiekorps in Venlo krijgt tot eind volgend jaar de beschikking over 43 extra agenten doordat zij vakantiedagen inleveren in ruil voor een computer. Door de extra man-uren die het `pc-privéproject' de Noord-Limburgse politie oplevert, kunnen dit jaar 19 en volgend jaar 24 agenten extra de straat op. De agenten leveren vakantiedagen in en maken extra overuren. Dat levert zo'n vijfduizend gulden per persoon op, die het korps uitbetaalt in de vorm van een computer. Aan het project doen 527 mensen mee, meer dan de helft van het korps, die elk 12 dagen extra werken. De 527 computers kosten de politie ongeveer 2,5 miljoen gulden. Omdat het korps over de gemaakte extra uren geen belasting hoeft af te dragen, bedraagt de `winst' zo'n 900 duizend gulden. ,,Zonder dit voordeel zou het project 3,5 miljoen gulden hebben gekost'', aldus een woordvoerder, die de oplossing niet alleen creatief, maar ook noodzakelijk noemt. De politie in Noord-Limburg krijgt de komende jaren niet de verwachte zestig, maar slechts tien extra arbeidsplaatsen erbij. Het is volgens de woordvoerder vooral een service voor werknemers maar de extra mankracht die het project opleverde heeft wel een rol gespeeld.

Het korps Rotterdam-Rijnmond heeft eind vorig jaar voor de tweede keer een pc-privéproject georganiseerd. Daaraan hebben meer dan 2000 mensen meegedaan, meer dan een derde van het korps. Het korps betaalde echter niet de hele computer. Over een periode van drie jaar konden deelnemers drie vakantiedagen per jaar inleveren. De rest van het bedrag diende men zelf aan te vullen. Ook het korps Hollands Midden denkt aan een pc-privéproject, zegt een woordvoerder. Hoe de computers worden betaald en hoeveel mensen belangstelling hebben is nog niet bekend. Ook hier zijn de extra manuren geen doel op zich, weet de woordvoerder, ,,maar dat is wel het resultaat''.