Europarlementariër vraagt onderzoek rookbeleid EU

De Europese Commissie moet zo snel mogelijk onderzoeken of de lobby van tabaksproducenten invloed heeft gehad op het beleid dat de Europese Unie voert om het roken te ontmoedigen.

Dat heeft J. Maaten, lid van de liberale fractie van het Europees Parlement, vanochtend schriftelijk gevraagd aan de Europese Commissie. Aanleiding is het onderzoek dat de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) vorige week publiceerde over de lobby van grote tabaksproducenten. Daaruit bleek onder meer dat een aantal sigarettenfabrikanten sinds 1980 en tot twee jaar geleden heeft geprobeerd het anti-rokenbeleid van de WHO te ondermijnen. Marktleider Philip Morris zou artsen die het bedrijf adviseerden hebben betaald om op WHO-congressen kritiek op de organisatie te uiten.

Maaten zei vanochtend desgevraagd over andere aanwijzingen dan alleen het WHO-rapport te beschikken dat de tabakslobby succes heeft gehad. Weliswaar is hem bij de recente behandeling van een nieuwe tabaksrichtlijn ,,niets gebleken van enige beïnvloeding'', maar de Europarlementariër noemt het opvallend dat het budget en het personeelsbestand van de betrokken afdeling bij de Europese Commissie zijn verlaagd. In 1998 was afgesproken dat er een budgetverhoging tot 19 miljoen euro zou komen voor onderzoek, conferenties en informatie over de gezondheidseffecten van roken, maar daaraan is de laatste jaren niet meer dan enkele miljoen besteed. De personeelsbezetting van de afdeling werd in dezelfde periode van enkele medewerkers tot 1,5 fulltimer verlaagd. Maaten vraagt de Commissie naar de oorzaken hiervan en wil ook weten of de wetenschappelijke adviseurs die werden ingehuurd onafhankelijk zijn. ,,Mijn indruk is dat de praktijken van de tabakslobby zoals die in het WHO-rapport staan nu niet meer voorkomen, maar ik wil toch preciese informatie'', aldus Maaten.