Den Bosch gered door garantie

Eerste divisieclub FC Den Bosch lijkt behouden te zijn voor het betaald voetbal. En de rol van kandidaat-voorzitter Hans Brus, die een grote toekomst voor FC Den Bosch voorzag, lijkt uitgespeeld. De club die met een miljoenen tekort kampt vroeg vorige week uitstel van betaling bij de arrondissementsrechtbank. In een saneringsplan is de begroting teruggebracht van 14 naar 8,5 miljoen gulden. De Bossche Investeringsmaatschappij (BIM), voor 99 procent van de gemeente Den Bosch en voor 1 procent van de Kamer van Koophandel Oost-Brabant, heeft het fiat gekregen van de Bossche gemeenteraad om garant te mogen staan voor het overgebleven tekort van circa drie miljoen gulden. De verwachting is dat de beroepscommissie van de KNVB morgen een positief oordeel zal geven over de nieuwe begroting van de club. Clemens Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de BIM, heeft vertrouwen in de toekomst van de club.

Waarom vroeg u de toezegging van de gemeenteraad voor de bankgarantie?

Clemens Bolhaar: ,,Er zijn nog te veel dingen te onduidelijk om zelfstandig een onvoorwaardelijk krediet te kunnen geven. Daarom hebben we vooraf de steun gevraagd van de gemeenteraad.''

Wat bracht de Bossche Investeringsmaatschappij ertoe om garant te gaan staan?

,,Wij wilden hierin meegaan omdat we voldoende vertrouwen hebben in de bewindvoerder en de beheerraad. Wij hebben de stellige garantie dat de club het volledige bedrag niet eens nodig zal hebben.''

Welke afspraken hebben jullie gemaakt over de terugbetaling?

,,Daar zijn strikte afspraken over. Over het seizoen 2000/2001 hoeft de club niets af te lossen, maar daarna zal het bedrag wat ze uiteindelijk nodig hebben in drie jaar tijd worden afgelost.''

Welke rol speelt Hans Brus nog?

,,Hij is volledig buiten functie en wat ons betreft blijft hij dat ook. We hebben van de beheerraad begrepen dat dat ook zo is. Dat was voor ons voldoende om de garantie te geven.''