Per saldo rustige maand juli

Ondanks veel bewegingen op de markt, is hiervan in het overzicht van de rendementen van de afgelopen maand weinig terug te vinden. Met uitzondering van het Verre Oosten, waar de index en een groot deel van de fondsen terugzakten, zijn er over de hele maand geen grote veranderingen geweest.

Op dagbasis deden zich met name bij de sectorfondsen wel grote schommelingen voor en ook gedurende het afgelopen halfjaar laten deze fondsen op maandbasis forse uitschieters zien, zowel naar boven als naar beneden.

Kijkend naar de rendementen over een periode van 1 jaar valt nog eens op dat de Europese aandelenfondsen de resultaten van de beheerders met een wereldwijd mandaat minimaal weten te evenaren. De fondsen die zich speciaal toeleggen op het beleggen in middelgrote en kleine ondernemingen hebben het in Europa gemiddeld nog wat beter gedaan.

Vergeleken met deze Europese opleving blijven de Amerikaanse prestaties nu wat achter. Ook dat is in het verleden wel eens anders geweest.

Dit voorbeeld onderstreept nog eens het belang van spreiding en het inachtnemen van een voldoende lange tijdshorizon bij het beleggen in aandelenfondsen.

    • Eduard Bomhoff