Ouderschapsverlof

Uit onderzoek in Groot-Brittanië blijkt dat kinderloze werknemers zich gediscrimineerd voelen ten opzichte van hun collega's met kinderen. Kinderloze collega's draaien op voor het werk dat achterblijft als collega's gebruik maken van ouderschapsverlof, vierdaagse werkweek, of verlof opnemen wanneer de kinderen ziek zijn. Ook krijgen ouders voorrang bij het plannen van de zomervakantie. Kinderloze werknemers willen óók tijd voor verplichtingen en hun sociale leven (NRC Handelsblad, 31 juli).

Tot mijn verbazing reageert FNV Bondgenoten met de opmerking dat dit niet speelt in Nederland, en dat het aan het bedrijf is om te beslissen ,,als iemand eerder weg wil om te sporten''. De FNV lijkt niet goed op de hoogte te zijn van de wensen van alle werknemers, ook die zonder kinderen.

Al jaren heb ik regelmatig gesprekken met collega's over de scheve verdeling van faciliteiten: voor kinderen is alles mogelijk (zelfs adoptieverlof), voor mensen die andere keuzes maken niet. Afgezien van de ook in het Engelse onderzoek genoemde nadelen op het werk voor de achterblijvende collega's, getuigt het van een enorme overwaardering van de keuze voor kinderen tegenover een ontkenning van andere waardevolle tijdsbestedingen voor de samenleving, zoals vrijwilligerswerk, wetenschappelijk onderzoek of andere hobby's.

Iedere werknemer zou jaarlijks een aantal vrije dagen moeten krijgen, naar eigen inzicht in te vullen dan wel op te sparen. Misschien komen ergerniswekkende gevallen als collega's die binnen vijf jaar drie kinderen krijgen, ouderschapsverlof opnemen en daarna ook geen dag meer acht uur werken (later komen en eerder weg vanwege crèche en school) dan ook niet meer voor.

Wanneer dringt het tot werkgevers, vakbonden en kinderloze werknemers door dat mensen mét kinderen heel veel geld en tijd kosten, ook na de periode van verlof, en dat vrije tijd gelijk verdeeld zou moeten worden?

    • N. van der Noordt