Milieubeweging wil stop op chloortreinen

De milieubeweging wil dat minister Pronk (Milieu) concrete maatregelen neemt tegen de chloortreinen van Akzo Nobel. De chloortrein rijdt twee keer per week van Delfzijl en Hengelo naar Rotterdam. De kans op een ongeval is zeer klein, maar bij een ramp kan het chloorgas duizenden mensenlevens kosten, aldus milieubewegingen Greenpeace, de Waddenvereniging, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en stichting Natuur en Milieu. Ze willen onder meer dat de toepassing van chloor afneemt. Dit jaar vervoert Akzo circa 50.000 ton chloor per trein. In het verleden was dat veel meer.