Kletspraat

Reclame voor financiële producten zet financiële analfabeten op het verkeerde been. Een koe die een haas wil vangen.

Het bedenken van een pakkende tekst voor een financieel product is vakwerk. De schrijver moet zich voelen als een koe die een haas wil vangen. Dat lukt haar alleen door verborgen achter een struik het geluid van een blaadje sla na te doen. Ook potentiële kopers prikkel je zo. Je verbergt de werkelijkheid achter vloeiende zinnen, kleuren, een uitgekiende opmaak en wat slablaadjes als belastingvoordelen, garanties, koerswinst op aandelen en eenvoudige deelname. Dat heet: een product in de markt zetten. Daardoor wordt een financiële analfabeet op het verkeerde been gezet. Een paar voorbeelden.

1

`Rijke mensen worden steeds rijker. Dat komt omdat zij alle hulp krijgen om hun grote geld optimaal te kunnen laten profiteren van de ingewikkelde mogelijkheden uit de internationale wereld van de haute finance. Daarom wordt het hoog tijd voor een nieuwe koers. Met Koers-Kompas.' (bron: VIP behandeling KoersKompas Effectenvernieuwing NV.)

Arme mensen die een door hen gewenst bedrag domweg en zonder contractuele verplichtingen in een wereldwijd aandelenbeleggingsfonds stoppen, hadden de afgelopen jaren 40 procent rendement per jaar kunnen maken, bijvoorbeeld bij Ohra.

2

`Huishoudens met dubbele inkomens bezitten veel. Naast al hun materiële zaken hebben ze nog iets: een stevig pensioengat. Gelukkig kunt u bijna elk pensioengat verkleinen met lijfrentes en koopsompolissen.' (bron: advertentie Verbond van Verzekeraars.)

Er zijn vele manieren om de hoogte van een toekomstig ouderdomspensioen op te trekken. Voor de hand ligt een vermogen(tje) in eigen beheer op te bouwen en daar straks naar behoefte op in te teren. Vrijheid, zonder allerlei knellende voorschriften. Kom je voortijdig te overlijden, dan nemen je nabestaanden het kapitaal over. Anders dan bij een levensverzekering.

3

`Er is een nieuwe wetgeving. Die zegt dat spaarloon gebruikt mag worden voor pensioen. Dat biedt uw werknemers dubbel fiscaal voordeel, want spaarloon en pensioenpremies zijn vrij van loonbelasting en premies sociale verzekeringen. Met andere woorden: het nettoloon hoeft helemaal niet te veranderen als uw medewerkers willen sparen voor eerder stoppen met werken.'(bron: advertentie van Centraal Beheer voor werkgevers.)

In zo'n geval sluit je een verzekering om het belastingvoordeel en eigenlijk niet om je pensioenbehoefte te dekken. Ga je weg bij je baas, dan moet je daarna de pensioenpremies zelf betalen. Het is flexibeler om een spaarregeling te koppelen aan een beleggingsfonds, als een werkgever dat tenminste toestaat.

4

`Het geprognosticeerde rendement na belastingen is 35,4 procent bij een deelname van 10.000 en 60 procent inkomstenbelasting in 2000.' (bron: brochure commanditaire vennootschap Nederlandse filmproductie Ocean Warrior.)

Na 1 januari a.s. daalt het 60 procent tarief naar 52 procent. Dat percentage geldt voor een belastbaar inkomen (in box 1) vanaf 99.460 gulden. Wie flink meer verdient, en per jaar tienduizenden guldens aftrekt aan hypotheekrente en lijfrentepremies, valt ongemerkt in het 42 procent tarief – tussen 58.381 en 99.460 gulden. Dat is 18 procent minder. Eigenlijk 30 procent t.o.v. die 60 procent. Dat verandert de berekeningen in ongunstige zin.

5

`AEX Garantiecertificaten worden uitgegeven door Fortis Bank Nederland en vormen een uitstekende belegging. De waarde beweegt mee met de AEX-index. Aan het eind van de looptijd (dus over 60 maanden) krijgt u minimaal de garantiewaarde terug voor uw certificaten.' (bron: brochure BeursVersneller.)

De index wordt samengesteld uit de koersen van circa 25 ondernemingen. Die worden jaarlijks opnieuw geselecteerd op basis van de omzet in het voorafgaande jaar. Ofwel: de populairste bedrijven komen in de index. Niet de beste. Bovendien gaat de Amsterdamse beurs fuseren met Brussel en Parijs, en komt er een nieuwe toonaangevende index. Hoe gaat het dan met de AEX-index?

    • Adriaan Hiele