KIPPENROVER

Als men het artikel over de vos (`Beschermde kippenrover, W&O 27 juli) leest, ontkomt men niet aan het gevoel dat onze natuur volledig is `geconstrueerd'. Dat alle natuurlijks op een onnatuurlijke wijze wordt geënsceneerd. Onwillekeurig rijst dan de vraag: wat zijn die mensen daar aan het doen? Is dat liefhebberij, bemoeizucht of is het een `opdracht', en zo ja, welk deel van onze bevolking heeft deze mensen gelegitimeerd om al dit soort kunstmatige ingrepen te verrichten?

De indruk bestaat dat hun inspanning in het algemeen wel nuttig zou kunnen zijn om een beetje orde te houden, maar als bij zovele zaken verzeilt men door gebrek aan kritiek in overdaad. De bemoeizucht kent geen grenzen meer. De vraag is dus of het al dan niet nuttig en nodig is dat de vos zijn gang gaat. Het artikel wemelt van de onzekerheden over het antwoord op die vraag bij de auteurs zelve. Nergens wordt een enigszins afdoende antwoord gegeven op die vraag. Het onzekere geheel riekt sterk naar `werkzoeken' en `publiciteit' voor deze bezigheid.

Een ander verschijnsel dat opzien baart, is het gemak en de snelheid waarmee dit soort wetgeving tot stand komt. Het wordt tijd dat een sluwe economnische vos eens onderzoekt of dit soort inspanningen de toets van de noodzakelijkheid wel kan doorstaan.

    • H.G. Pellikaan