Kamer terug van reces om landbouw

De Tweede-Kamerleden van de commissie voor Landbouw moeten volgende week vervroegd terugkomen van reces. De commissie houdt dan een spoedvergadering over het verbod op negen bestrijdingsmiddelen, dat sinds eind juli van kracht is.

Voorzitter Ter Veer (D66) van de Landbouwcommissie roept de leden terug van vakantie op verzoek van VVD'er Geluk. Geluk wil, gesteund door het CDA, snel duidelijkheid van minister Pronk (Milieu) welke stoffen akkerbouwers wel en niet mogen gebruiken.

De rechter bepaalde begin juli dat de negen omstreden middelen in strijd zijn met de milieuwetgeving, waarna Pronk de middelen eind juli definitief verbood. Vorige week stelde Geluk daarover al schriftelijke vragen. Pronk liet de Kamer daarop weten niet anders te kunnen dan de rechterlijke uitspraak te volgen. Hij negeerde het verzoek van Geluk de middelen te gedogen. Pronk heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) juist opgedragen op te treden als boeren de middelen toch gebruiken.

Een meerderheid van de Kamer vindt echter dat de bestrijdingsmiddelen `onmisbaar' zijn voor boeren en tuinders. ,,Akkerbouwers vrezen voor de kwaliteit van hun paprika's, komkommers, tomaten, en uien'', aldus Geluk. Hij vindt de brief van Pronk ,,onduidelijk'' en vreest ,,chaos''.

Pronk sluit niet uit dat boeren mogelijk schadeclaims zullen indienen wegens de nieuw ontstane situatie. Hij kondigt tevens aan ,,voortvarend te willen werken aan een wetsvoorstel waarin het gebruik van de bestrijdingsmiddelen goed wordt geregeld''.

Een dergelijk voorstel tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet ligt overigens al weer enige tijd bij de Tweede Kamer. In dat voorstel worden de negen nu verboden middelen als onmisbaar gekwalificeerd en mogen derhalve gewoon gebruikt worden. Maar door ,,drukke agenda's'' waren de Kamerleden er niet aan toe gekomen dat voorstel voor het reces te behandelen.