Joegoslavië

H.J.A. Hofland (NRC Handelsblad, 2 augustus) reageert met meer emotie dan feitenkennis op de recente arrestatie van vier Nederlanders in Joegoslavië.

Het `televisiestation B2-92' is een radiostation. `De secretaris-generaal van de NAVO, Solana' was dit in het recente verleden, maar hij is inmiddels EU-functionaris voor Buitenlandse Zaken.

Voor Hofland lijkt het boven elke twijfel verheven, dat de arrestanten onschuldige `toeristen' zijn. Als journalist zou hij zo'n conclusie pas mogen trekken na onderzoek waarbij ook aanwijzingen voor een band met de extreem-rechtse partij CP'86 zouden moeten worden getoetst. Uit die hoek zijn tenslotte veel onschuldige inwoners van Kroatië en Bosnië in dood en verderf gestort, toen uiterst rechtse Nederlandse huurlingen tot paramilitaire groepen van hun Kroatische geestverwanten toetraden.

    • H. de Tollenaere