BAMA-model 2

In de bijlage W&O van 8 juli stond een artikel over de invoering van het master/baccalaureaat-model in Nederland (`Graaien in het BAMA- model'). Wellicht is het aan de aandacht ontsnapt dat in de jaren '60 aan de universiteit Twente (toen Technische Hogeschool Twente) de mogelijkheid bestond af te studeren als baccalaureus technische wetenschappen *(Btw). Dit na 3,5 jaar studie met de mogelijkheid om 2 jaar door te gaan om de ingenieurstitel te halen (wat bijna iedereen ook deed omdat zowel het bedrijfsleven als de studenten te weinig interesse had in een baccalaureus). Conclusie: het voorgestelde systeem heeft weinig levensvatbaarheid.

    • Btw Chemische Technologie
    • Anton Evers