Waterschapsbank ziet winst stijgen

De winst van de Nederlandse Waterschapsbank is het eerste halfjaar met 7,3 procent gestegen tot 120 miljoen gulden. De huisbankier van de waterschappen haalt zijn inkomsten bijna geheel uit rentebaten. Voor 2000 rekent de bank op een winst die ten minste gelijk zal zijn aan die over 1999.