Tramkom ontkent fout bij boringen

Aannemer Tramkom ontkent ten stelligste dat een oud-medewerker van Grondakkoord BV bij grondboringen de waterwerende laag onder de Haagse tramtunnel heeft aangetast. Volgens Tramkom zijn die boringen daarvoor ,,niet diep genoeg geweest'' en heeft hij die niet op de door hem geclaimde locatie uitgevoerd. De oud-medewerker, M. van der Meer, zei woensdag dat hij in 1996 bij grondboringen waarschijnlijk door de zogenoemde groutboog (de waterwerende laag) is gegaan. Volgens hem zat er aan het eind van zijn grondmonsters ,,een betonachtige emulsie die wel van de daags daarvoor gestorte groutboog afkomstig moest zijn''. Hij heeft dit gemeld aan zijn opdrachtgever. De gaten zouden de oorzaak zijn van de grote lekkage die in 1998 optrad. Door de lekkage zijn de kosten van de aanleg van de tunnel met ongeveer 145 miljoen gulden gestegen. Aannemer, gemeente en verzekeraar zijn het nog steeds oneens over wie nu verantwoordelijk is voor de lekkage en derhalve voor de schade moet opdraaien. Volgens Tramkom bevindt de groutboog zich ,,op 13 tot 15 meter onder maaiveld'' en is op de plaats waar Van der Meer heeft geboord zelfs geen sprake van een groutboog maar van een waterwerende gel-laag.