Scheiding Unilever in voeding en zeep

Unilever wordt in de hele wereld gescheiden in een divisie voeding (onder meer Blue Band, Liptonice en Magnum) en een divisie voor wasmiddelen (onder meer Omo) en persoonlijke verzorging (onder meer Dove).

Dit heeft Unilever vanochtend bekendgemaakt bij de publicatie van de cijfers over het tweede kwartaal. De dagelijkse leiding van het Nederlands-Britse concern wordt overgedragen aan twee nieuwe bestuurders, terwijl de bestuursvoorzitters Antony Burgmans en Niall FitzGerald zich alleen nog met de wereldwijde strategie zullen bezighouden. In de nieuwe opzet wordt Patrick Cescau, nu nog financieel directeur, verantwoordelijk voor de voedingsdivisie. Keki Dasideth, nu landenmanager in India, krijgt de leiding over de divisie huishoudelijke en persoonlijke verzorging.

De scheiding is volgens een woordvoerder geen ,,voorbode van een splitsing van het bedrijf''. Wel moeten de divisies zich beter kunnen concentreren op hun afzonderlijke productcategorieën. De vraag naar voedingsproducten, ofwel de smaak, verschilt bijvoorbeeld sterk per land, terwijl wasmiddelen in de hele wereld aan nagenoeg dezelfde eisen moeten voldoen. De scheiding is onderdeel van Unilevers vernieuwingsstrategie `De weg naar groei', die vorig jaar werd ingezet.

Deze reorganisatie, waaraan nu 200 miljoen euro is besteed, deed de netto winst in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar met 16 procent dalen tot 562 miljoen euro. De bedrijfswinst, waarin de reorganisatielast niet is meegenomen, steeg met 10 procent tot 1,24 miljard.

De omzet is in totaal drie procent gestegen tot bijna 11 miljard. De omzet van de 400 merken waar Unilever de komende vier jaar alles op inzet, is met 6 procent gegroeid. Daarvan is 2,8 procent afkomstig van gekochte bedrijven. Van Dove (zeep) werd 18 procent meer verkocht in Europa. De 1.200 zwakkere merken, die Unilever binnen vier jaar wil afstoten, drukken de totale omzet echter.

De recente overname van het Amerikaanse Bestfoods voor 56 miljard gulden is nog niet in de cijfers verwerkt. De overname van de Franse dressings en mosterd-producent Amora Maille wel. De Amerikaanse ijsfabrikant Ben & Jerry's en SlimFast, die Unilever dit jaar kocht, hebben al gedeeltelijk bijgedragen aan de winst in de Verenigde Staten – de omzet groeide daar met zes procent. Ook in Azië (zes procent) en Zuid-Amerika (5 procent) verkocht Unilever meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De winst is in die regio's gedrukt door uitgaven aan reclame. De concurrentie met Proctor & Gamble is hard in Noord- en Zuid-Amerika, aldus de woordvoerder, waardoor reclame noodzakelijk is.