Overschot van 10 miljard gulden

Het begrotingsoverschot over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 9,7 miljard gulden, ofwel 1,2 procent van het bruto binnenlands product. Dit blijkt uit cijfers van het ministerie van Financiën. Het overschot is ten opzichte van vorige maand bijna verdubbeld, van 5,2 miljard naar 9,7. Een woordvoerder van Financiën wijt het grote overschot aan ,,verschillende belastingmeevallers en minder uitkeringen uit de sociale fondsen.'' Financiën gaat ervan uit dat een deel van het overschot blijvend zal zijn. Hoe groot de uiteindelijke meevaller precies is, weet Financiën nog niet.