Nucleaire transporten goedgekeurd

Het ministerie van VROM mag alsnog vier transporten van containers met radioactief afval van de kernreactor in Petten verzorgen naar een opslagplaats in Borssele.

De Raad van State wees vanmorgen een verzoek van de milieuorganisatie Greenpeace af om een vergunning die minister Pronk (VROM) hiervoor vorige maand had afgegeven ongeldig te verklaren.

Hiermee is de kans voorlopig geweken dat de kernreactor in Petten komt stil te liggen en kan de productie van isotopen ongestoord verder gaan. Die laatste zijn van belang voor de behandeling van kankerpatiënten in verscheidene Europese landen.

Begin juli had de Raad van State nog een eerdere vergunning die door Pronk was verleend voor het vervoer van radioactief afval naar een opslagplaats van de COVRA in Zeeland geschorst. Die schorsing had vooral plaats op procedurele gronden. Vervolgens gaf Pronk echter op 12 juli een nieuwe vergunning af, waartegen Greenpeace opnieuw in beroep ging. Dat beroep is nu verworpen.

Greenpeace had voor de Raad van State betoogd dat heel goed met de transporten kon worden gewacht tot er vervoer van de containers naar de Verenigde Staten mogelijk was.

De Raad van State is het op dit punt echter eens met het ministerie van VROM, zo blijkt uit de uitspraak van vanmorgen, dat dit voorlopig geen bruikbaar alternatief is.

VROM had laten weten zelf graag van deze mogelijkheid gebruik te maken en daarvoor ook financiële middelen ter beschikking te hebben gesteld. Op korte termijn vallen transporten naar de VS echter niet te verwezenlijken. Een praktisch bezwaar is bovendien, zo betoogde VROM, dat het kernafval dat nu reeds in containers op het terrein van de reactor in Petten ligt opgeslagen in dat geval weer zou moeten worden omgepakt in andere containers.

Om de continuïteit van de kernreactor in Petten te waarborgen had Pronk op 19 juli al een container laten vullen met radioactief afval. Daardoor kwam er weer enige extra capaciteit vrij in de reactor, zodat die althans enige maanden zonder problemen zou kunnen functioneren.

Behalve de kwestie van het kernafval uit Petten speelt thans ook nog de vraag van de afvaltransporten vanaf de kerncentrale Dodewaard naar de verwerkingsfabriek in het Britse Sellafield. Een vergunning die Pronk daarvoor eerder gaf is nog steeds geschorst, nadat Greenpeace ook daartegen bezwaar had aangetekend.