Meer onderzoek sojagewassen

Bij genetisch veranderde gewassen moet er voortaan langdurig proefdieronderzoek worden gedaan naar de mogelijke schadelijke gevolgen voor de gezondheid voordat ze op de markt komen. Dit schrijft de Gezondheidsraad minister Borst (Volksgezondheid) op haar vraag of nieuwe informatie over genetisch veranderde soja van de firma Monsanto tot nieuw inzicht in mogelijke gevolgen voor de gezondheid bij het gebruik oplevert. De raad kan die vraag, door het ontbreken van het proefdieronderzoek, niet met zekerheid beantwoorden. Zij vindt overigens op grond van een aantal andere overwegingen dat er geen gegronde redenen zijn om aan te nemen dat deze soja gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Net zoals de Commissie genetische modificatie vindt de Gezondheidsraad dat de soja in de handel kan blijven.