Lyceum hoeft bidden in lokaal niet toe te staan

Het Calandlyceum in Amsterdam-Osdorp hoeft geen klaslokaal beschikbaar te stellen waar islamitische leerlingen tijdens pauzes kunnen bidden.

De Commissie gelijke behandeling oordeelt dat de schoolleiding geen onderscheid maakt op grond van godsdienst door een verzoek daartoe te weigeren.

Twee islamitische leerlingen van het Calandlyceum vroegen de schoolleiding vorig jaar om een sleutel van een leeg lokaal, zodat ze tijdens de pauze konden bidden. Het Calandlyceum, een openbare school, weigerde het verzoek omdat bidden het openbare karakter van de school zou aantasten. ,,Godsdienst is iets wat je in je eigen tijd beleeft'', aldus toenmalig rector P. Dorsman in deze krant. ,,Als zij willen bidden, dan doen ze dat maar thuis.''

Dorsman werd gesteund door het stadsdeelbestuur, het bevoegd gezag over de school. Volgens staatssecrectaris Adelmund (Onderwijs) behoorde het tot de ,,beleidsvrijheid'' van het stadsdeel om ,,bepaalde keuzes'' te maken. Een meerderheid van de Tweede Kamer vond echter dat de schoolleiding een lokaal ter beschikking moest stellen.

De Commissie gelijke behandeling heeft de beslissing van de school getoetst aan de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), die onderscheid op grond van godsdienstige uitingen verbiedt. Scholen mogen leerlingen bijvoorbeeld niet verhinderen een hoofddoek te dragen, en ook niet te bidden tijdens de pauze. Maar, stelt de Commissie, een school hoeft de leerlingen geen extra faciliteiten te bieden om hun godsdienst te kunnen belijden. ,,Het recht op gelijke behandeling gaat namelijk niet zo ver dat een school daar actief een rol in moet hebben'', aldus de commissie.

Gadisja El-Marcouchi, een van de leerlingen die de zaak hadden aangekaart, is ,,heel erg teleurgesteld'' over het oordeel. Zij heeft net haar havo-diploma gehaald en is van het Calandlyceum af. In afwachting van de uitspraak hebben zij en medeleerlingen weleens geprobeerd in de pauze op andere plekken te bidden, ,,maar de spanning was te snijden en wij hadden zoiets van: of legaal, of niet''. Niet alleen stelde de school geen lokaal ter beschikking, ook een brede gang op de bovenverdieping bleef verboden terrein. Leerlingen mogen daar in de pauze niet komen.

Volgens Keirsten de Jongh van de Commissie gelijke behandeling zou die kwestie apart moeten worden bestudeerd om te bepalen of dáár sprake is van discriminatie. ,,Als de school voor die regel een objectieve rechtvaardiging zou geven, bijvoorbeeld brandgevaar, zou het kunnen dat de school het toch mag verbieden.''