Legionella bij Vierdaagse

. Een wandelaar die tijdens de afgelopen Vierdaagse overnacht heeft in een Nijmeegse sporthal blijkt besmet met de legionellabacterie. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Venlo.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft samen met de GGD in Nijmegen alarm geslagen over deze nieuwe besmetting. Volgens de GGD zijn er sterke aanwijzingen dat de infectie zich heeft voorgedaan tijdens de Vierdaagse van 17 tot 21 juli. Een groep van 300 wandelaars verbleef toen in sporthal Onder de St.Steven. Het gezelschap bestond uit leden van een wandelclub, personeel van De Telegraaf en enkele tientallen buitenlandse deelnemers.

Het ministerie benadrukt dat de kans op besmetting ,,in het algemeen klein is'', maar heeft wel actie ondernomen om met de wandelaars in contact te komen. De Nederlandse deelnemers zullen een brief ontvangen met het advies om wanneer ze klachten hebben, direct contact op te nemen met hun arts. ,,Het is nog niet helemaal zeker dat de bacterie in het water van de sporthal zit, maar uitgaande van de incubatietijd (tussen de twee en tien dagen, maximaal 17, red.) lijkt die conclusie onvermijdelijk. Bovendien is de man nooit ziek geworden van het water uit de boiler thuis'', aldus GGD-arts Koene.

In de sporthal zijn vanmorgen monsters genomen om definitief te kunnen vaststellen of dat de bron van de besmetting is geweest. Ook bij de patiënt thuis wordt onderzoek verricht aan de boiler.

Patiënten met legionellose (veteranenziekte) lijden meestal aan een ernstige longontsteking, hebben hoge koorts, maar daarnaast kunnen zich ook verschijnselen voordoen als diarree, anorexie, spierpijn en verwardheid.