Friesland 1

Van een krant als NRC Handelsblad en zijn medewerkers mag je verwachten dat men het verschil kent tussen een recensie en een karikatuur. Atte Jongstra, in `Op oudvaders erf' (Boeken 14.7.00) wil het in ieder geval niet kennen. Aan de hand van Speerstra's Het Wrede Paradijs en De Jongs Fries Stamboek, veegt hij de vloer aan met het festival Simmer 2000 en bijkans ook nog met een hele provincie. Speerstra mag misschien geen literair genie zijn, zeker als het niet zijn eerste taal betreft (Nederlands), maar de manier waarop Jongstra zijn boek neersabelt heeft met al zijn overdrijvingen en herhalingen meer weg van een cabareteske column dan van een objectieve recensie. De Jongs bloemlezing komt er al niet veel beter af. Maar bovenal, de beide besproken boeken roepen een Friesland op dat volgens Jongstra `niet meer bestaat en in sommige gevallen zelfs nooit heeft bestaan'.

Jongstra zet nog even door en vindt de Simmer 2000 manifestatie `een raar fenomeen' met `romantiek die .. van bordkarton is' en `nostalgische plattelandsmuziek'.

Atte Jongstra mag van mij best een stadsmens zijn, eventueel een hekel aan Friesland hebben en al helemaal niet van romantiek houden, maar val lezers daar niet mee lastig. Simmer 2000 was een prachtig festijn met onder andere opera op het water en een (wandel)marathon georganiseerd door honderden vrijwilligers en gelopen door duizenden mensen – Friezen en niet-Friezen.

Als Jongstra zich over zijn vooringenomenheid heen kan zetten, moet hij eens de PC kaatspartij in Franeker bezoeken, de dorpsstraat in Mantgum, het dorpscafé in Easterein, en de doortocht meemaken van de Elfsteden-toerrijders in de kleine dorpen, 's avonds in het donker.

    • Finn Wynstra