Elsschot

De recensie van Ed' Korlaar over het boek Willem Elsschot en de piano heeft mij geraakt (Boeken 30.6.00). Ida de Ridder, schrijfster van het boek en dochter van Willem Elsschot, wordt onkies behandeld. In het tweede deel van de bespreking rijdt de journalist een scheve schaats. De achterdochtigheid aan het adres van Ida de Ridder is misplaatst. Ze wil van haar vader geen held maken. De feiten door de schrijfster aangehaald zijn precies zoals Rudi Lek ze heeft geschreven.

Erger vind ik de onjuiste interpretatie wat betreft de houding van Elsschot voor, tijdens en na de oorlogen. Laat het duidelijk zijn dat Elsschot niet aan politiek deed. Wat het gedicht Borms aangaat, wil ik wijzen op de visie van Elsschot zelf. Hij is als humanist tegen de doodstraf van Borms. Hij neemt consequent dezelfde houding aan tegenover de Nederlander Van der Lubbe en tegenover Verschaeve.

    • Herman Bogaert