Drugssmokkel

In het artikel België klaagt over doorvoer van drugs (in de krant van donderdag 3 augustus, pagina 1) staat de zin: Het OM in Den Haag erkent bij monde van woordvoerder Stolwijk dat Nederland op het punt van behandeling van buitenlandse verzoeken om rechtshulp een slechte naam heeft. Er had echter moeten staan: ...een slechte naam had.