Bush belooft herstel van fatsoen en lagere belasting

Herstel van fatsoen en van familiewaarden, een sterk leger en een forse belastingverlaging. Dat beloofde gouverneur George W. Bush van Texas de Amerikaanse kiezer tijdens de toespraak waarmee hij gisteravond aan het slot van de Republikeinse conventie officieel zijn kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in november aanvaardde.

De toespraak van Bush kan volgens media en waarnemers in de VS bepalend zijn voor de kansen die hij maakt om daadwerkelijk het Witte Huis te veroveren op de Democraten. Opmerkelijk was dat Bush zijn tegenstander, vice-president Gore, en president Clinton herhaaldelijk hard aanviel. Over Clinton zei Bush: ,,Zoveel talenten. Zoveel charme. Zulke grote vaardigheden. Maar uiteindelijk, met welk resultaat?'' Het duo Clinton/Gore verweet hij de kansen te hebben verkwanseld die Republikeinse presidenten voor hen, Reagan en Bush sr., hadden geschapen door het winnen van de Koude Oorlog en het leggen van de fundamenten voor de heersende economische hoogconjunctuur.

,,In plaats van gebruik te maken van het momentum, heeft de regering-Clinton/Gore de kansen verkwanseld. We hebben een voortdurende erosie gezien van Amerikaanse macht, en een onzekere uitoefening van Amerikaanse invloed.''

Bush stelde de Republikeinse partij voor als de partij die staat voor hervormingen. Hij beloofde verbeteringen op het gebied van sociale zekerheid en gezondheidszorg. Dat laatste zeker waar het de zogeheten Grootste Generatie betreft: de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Zoals te verwachten na de toespraak van generaal b.d. Colin Powell bij de openingstoespraak afgelopen maandag, die een vurig pleidooi hield voor de verbetering van het onderwijssysteem speciaal voor kansarme zwarte jongeren, pleitte ook Bush voor betere scholen en meer begeleiding voor die groep.

Maar Bush koppelde er niet aan, zoals Colin Powell deed, een belofte om minder gevangenissen te bouwen en een programma van positieve discriminatie te beginnen.

REDE BUSH pagina 4 Net als zijn vader George H. W. Bush voor hem deed, beloofde zoon George W. (die zei dat dit ook de bijnaam was geweest van de illustere George Washington) verlaging van de belastingen: ,,In principe zal niemand in Amerika meer dan een derde van zijn inkomen aan de federale overheid hoeven te betalen.''

Om toch te garanderen dat de zorg voor de zwakkeren in de samenleving overeind blijft, stelde Bush voor, op basis van de ideeën van ,,conservatisme met compassie'', de belastingbetaler aan te sporen te geven aan liefdadigheid.

Bush benadrukte ook het begrip verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid van iedere burger om een ,,buurman in nood'' te helpen. Maar ook die van ,,synagogen, kerken en moskeeën'' die niet alleen God maar ook de mensen moeten dienen, en grote bedrijven die hun werknemers eerlijk moeten behandelen en lucht en water zuiver moeten houden. Ten slotte zijn ook de leiders van de natie verantwoordelijk ,,om problemen onder ogen te zien en ze niet door te geven aan anderen''. Dit alles leidt volgens Bush tot een ,,tijdperk van verantwoordelijkheid''.

De sterke en steeds terugkerende nadruk op fatsoen, respect en moraal in de toespraak van Bush is indirect gericht tegen Clinton en Gore in commissie, na het Lewinsky-schandaal.

Commentatoren gisteravond op tvmeenden dat Bush een moeilijke verkiezingsstrijd tegemoet gaat omdat het land economisch gesproken op een toppunt staat, terwijl ook de externe veiligheid van de natie voorlopig is gegarandeerd.

Traditiegetrouw eindigde de conventie in een groot feest onder een regen van confetti en op de muziek van Ricki Martin Here we go, ole, ole, ole, een zoveelste handreiking naar een minderheid, dit keer de Spaanstalige, in de Amerikaanse samenleving. De toespraak van Bush moet volgens commentaren nu bewijzen of hij van ,,presidentieel materiaal is gemaakt''. Hoe de Amerikaanse kiezers daar tegenaan kijken zou vandaag duidelijk worden.

    • Frank Vermeulen