Berufsverbot

DE DUITSE WERKGEVERS zijn beducht dat de golf van rechts-radicaal geweld die over delen van de Duitse samenleving spoelt, het ondernemersklimaat ernstig aantast. Ze hebben zich in het koor gevoegd van mensen en organisaties die het rechts-radicalisme in Duitsland bestrijden. Niet alleen uit politieke verontwaardiging en afschuw van de aanslagen is dit begrijpelijk. De open Duitse economie trekt buitenlandse investeerders aan en ter leniging van acute tekorten op de arbeidsmarkt is een begin gemaakt met de tijdelijke immigratie van gespecialiseerde buitenlandse werknemers. Die worden met open armen welkom geheten. Als tegelijkertijd het straatgeweld tegen buitenlanders toeneemt, is het duidelijk dat er iets grondig mis is.

De werkgeversorganisatie BDI heeft haar leden opgeroepen om rechts-radicale werknemers te ontslaan om duidelijk te maken dat extremisme op de werkvloer niet getolereerd wordt. Het Berufsverbot dat in de jaren zeventig werd ingesteld om links-extremisten te weren uit banen in – vooral – de publieke sector, zou gereactiveerd kunnen worden. Nu tegen rechts-radicalen. Dat is op zijn zachtst gezegd een ironische wending van de geschiedenis. En net als indertijd met het verbod op links-radicalisme is het de vraag of dit verstandig is. Ten eerste zou dit het vooroordeel versterken dat buitenlanders de banen van Duitsers afpikken en daarbij door de als vijandig ervaren overheid nog beschermd worden ook, ten tweede zijn veel jonge rechts-extremen vermoedelijk helemaal niet aan het werk en zou met een beroepsverbod hun integratie in de arbeidsmarkt nog verder worden geblokkeerd.

OOK AL ZIJN de geweldsuitingen tegen allochtonen geconcentreerd in de deelstaten in de voormalige DDR, met hun specifieke problemen uit het communistische verleden, de bezorgdheid van de Duitse werkgevers moet serieus worden genomen en niet alleen in Duitsland. Met de toevloed van asielzoekers kennen veel landen oprispingen van rechts-radicalisme en vreemdelingenhaat. Intussen neemt in de Europese Unie het besef toe dat arbeidsimmigratie om demografische en sociaal-economische redenen een verschijnsel is van de komende tijd. Dat vraagt om duidelijkheid over het overheidsbeleid, en om afbakening van het toelatingsbeleid. Rechts-extremisme onder delen van de bevolking moet worden bestreden door de oorzaken ervan weg te nemen, niet door een heksenjacht. De wijze waarop de Duitse samenleving in de jaren tachtig het links-extremisme heeft overwonnen, kan tot voorbeeld dienen.