VS: CO2 reduceren met bomen en planten

De Verenigde Staten willen dat de opname van broeikasgassen zoals kooldioxide door planten en bomen wordt betrokken bij de berekening van de vereiste reductie. Gisteren presenteerde de Amerikaanse regering dit plan, dat zal worden gebruikt bij het vervolg van de onderhandelingen over de uitvoering van het verdrag van Kyoto.

In Kyoto is in 1997 afgesproken dat de geïndustrialiseerde landen hun CO2-emissie drastisch moeten terugbrengen om te voorkomen dat de aarde te veel opwarmt. Tot nu toe neemt de uitstoot overal alleen maar toe.

De VS hebben het verdrag van Kyoto ondertekend, maar de regering-Clinton aarzelt om het naar de Senaat te sturen, omdat die het vrijwel zeker niet zal ratificeren. De Republikeinse presidentskandidaat George W. Bush heeft eerder gezegd dat de VS een groot aandeel van de reductie voor hun rekening moeten nemen. Clinton zoekt nu naar mogelijkheden om het verdrag acceptabel te maken.

Volgens de afspraken van Kyoto moet de uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 wereldwijd met 5,2 procent verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Voor Amerika betekent dat in 2010 een reductie van 7 procent ten opzichte van 1990. Maar sinds Kyoto is de economie alleen maar gegroeid, waardoor de uitstoot juist fors is toegenomen. Volgens een woordvoerder van de regering moet in de praktijk de uitstoot met ongeveer 30 procent verminderen ten opzichte van het huidige niveau. Dat lukt alleen als alle maatregelen worden gebruikt. Aanplant van bossen en nieuwe landbouwgronden zouden moeten leiden tot een halvering van de reductieverplichting.

Landen als Canada, Australië en Rusland steunen het Amerikaanse voorstel. Maar de Europese Unie, dat nauwelijks ruimte heeft voor nieuwe bossen of landbouwgronden, voelt weinig voor het Amerikaanse idee.

Ook milieu-organisaties hebben hun twijfels. Zij vinden dat de reductie in de eerste plaats moet worden gevonden in een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Michael Oppenheimer, wetenschapper van de organisatie Environmental Defense, zei in The New York Times dat landen niet te veel mogen profiteren van zaken die toch al gedaan worden, zoals bomen planten op grond die jaren geleden is kaalgeslagen. Volgens Oppenheimer kan nieuwe aanplant weliswaar bijdragen aan een reductie van de CO2-uitstoot, maar als het voorstel slecht wordt uitgewerkt zou dat de geloofwaardigheid van het verdrag van Kyoto ernstig ondermijnen.