Personalia

Prof. R. in 't Veld is per 1 augustus voorzitter van de raad van commissarissen van NS Railinfrabeheer, NS Verkeersleiding en Railned BV. Hij is hoogleraar bestuurs- en organisatiekunde en was lid van een adviescommissie over het spoor. In 1993 was hij korte tijd staatssecretaris van Onderwijs.