Personalia

Voormalig minister van Justitie mr. W. Sorgdrager is per 1 september de nieuwe voorzitter van de Stichting Patiëntenfonds, die subsidie verleent aan landelijk werkzame patiëntenorganisaties. Sorgdrager, voorzitter van de Raad voor Cultuur, volgt N. van den Broek-Laman Trip op. Van den Broek heeft de functie neergelegd in verband met haar voorzitterschap van de VVD-fractie in de Eerste Kamer en haar burgemeesterschap van Heemstede.