Onvrede over Sydney-beleid

Pascal Lamy, de Europese commissaris van handel, heeft gedreigd om Australië aan te klagen bij de wereldhandelsorganisatie WTO. Aanleiding daarvoor is de beperkte toegang voor buitenlandse media bij de Olympische Spelen in Sydney. Alleen media die in het bezit zijn van de exclusieve radio- en tv-rechten van de sportevenementen krijgen onbeperkt toegang tot het Olympic Park.

Volgens Lamy handelt het Australische organisatiecomité daarmee in strijd met afspraken die zijn vastgelegd in verdragen, en waarin ook Australië zich verplicht tot een vrije berichtgeving van buitenlandse media. Met de maatregel legt de organisatie volgens Lamy de verzamelde media een ,,ongewenste beperking'' op.

De voorkeursbehandeling heeft tot woedende reacties geleid. Persbureaus Reuters en AP menen dat de maatregel indruist tegen het recht op vrije nieuwsgaring.

In een brief aan de Australische minister van handel, Mark Vaile, heeft Lamy nogmaals zijn beklag gedaan over de restricties. Ruim een maand geleden zegde Vaile toe de kwestie aanhangig te maken bij de hoofdverantwoordelijke, Sydney-directeur Michael Knight. Maar tot zijn ergernis heeft Lamy sindsdien niets meer vernomen vanuit Australië.

In zijn schrijven wijst de Fransman er onder meer op dat cameraploegen van Reuters onder de huidige omstandigheden hun werk niet of nauwelijks kunnen uitoefenen. ,,Daardoor zijn ze niet in staat om hun klanten een adequaat product te leveren.''

Mocht Australië vasthouden aan de huidige regelgeving en het dringende advies van Lamy in de wind slaan, dan overweegt de Europese Unie, aldus Lamy, juridische stappen te ondernemen tegen het organisatiecomité.