Justitie doet aangifte wegens valse IND-brieven

. Het ministerie van Justitie heeft bij de politie Haaglanden aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Twaalf zogeheten witte illegalen ontvingen vorige week op briefpapier van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bericht dat zij een verblijfsvergunning krijgen.

De zaak kwam aan het licht toen advocaten bij de IND informeerden over de positieve beslissing voor hun cliënten, terwijl daarvan bij de IND niets bekend was. Uit de getoonde documenten bleek dat het om vervalsingen ging. De brieven waren behalve op briefpapier van de IND ook verzonden in enveloppen van de instelling en bevatten ook het dossiernummer van de betrokkenen. In alle gevallen ging het om illegalen die in Den Haag verblijven.

Justitie heeft vooralsnog geen aanwijzing hoe de vervalsingen tot stand zijn gekomen. Het ministerie houdt zowel rekening met de mogelijkheid dat ze door medewerkers van de IND zijn gemaakt als dat er een buitenstaander aan het werk is geweest. Een woordvoerder van het ministerie spreekt van ,,een pijnlijke zaak'', maar benadrukt dat aan de brieven geen rechten kunnen worden ontleend.

Enkele jaren geleden besloot de overheid aan een beperkte groep buitenlanders die een reeks jaren in Nederland had gewoond en gewerkt, maar niet over bewijzen daarvan beschikte, alsnog een verblijfsvergunning te verlenen. In Den Haag voerde een groep illegalen die niet in aanmerking kwamen langdurig actie, waarbij zij ook in hongerstaking gingen.

Van de ongeveer zevenduizend aanvragen voor een verblijfsvergunning is een groot deel inmiddels afgewezen. Een commissie van burgemeesters die adviseert over toewijzing van een verblijfsvergunning heeft nog dertienhonderd zaken in behandeling.