Infectie bedreigt heroïnespuiters

. Heroïneverslaafden in Oost-Brabant zijn door het netwerk voor preventiezorg Novadic gewaarschuwd voor een ernstige infectieziekte. De ziekte werd op de Britse eilanden ontdekt en heeft daar volgens Novadic inmiddels tot dertig sterfgevallen geleid. In Nederland zijn nog geen gevallen bekend.

De infectie wordt veroorzaakt door de Clostridium novyi bacterie, zo bleek uit onderzoek van het Amerikaanse Centre for Disease Control in Atlanta. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een waarschuwingscampagne opgezet waarmee ziekenhuizen, GGD's en instellingen voor verslavingszorg op de hoogte zijn gebracht van de symptomen.

In het Infectieziektenbulletin beschrijven de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het RIVM dat na besmetting zwelling of ontsteking rond de prikplek optreedt waarbij abcessen (ettergezwellen) ontstaan en een ernstige daling van de bloeddruk optreedt. Gezondheidsinstellingen in Glasgow, waar de infectie in april voor het eerst werd geconstateerd, hebben bekend gemaakt dat de bacterie gevoelig is voor antibiotica. Als infectie echter eenmaal heeft plaatsgevonden, heeft die behandeling geen effect meer. Het RIVM benadrukt dat verwijdering van geïnfecteerd weefsel eveneens van groot belang is. Als hart, lever en nieren eenmaal zijn aangetast, is behandeling zinloos.

Het probleem deed zich tot nu toe alleen voor bij injectie in de spieren of onder de huid maar Novadic raadt gebruikers toch aan ,,de heroïne te roken in plaats van te spuiten''. Als dat laatste toch nodig is, wordt aangeraden in de bloedbaan te injecteren omdat dat vanwege de grotere weerstand minder ernstige effecten heeft. Het risico voor besmetting is in Nederland kleiner dan op de Britse eilanden omdat hier relatief weinig verslaafden heroïne via injecties tot zich nemen. Volgens Volksgezondheid is de infectie in Groot-Brittannië inmiddels op zijn retour, want het aantal gevallen neemt af.