In VS woeden meer dan vijftig grote bosbranden

Ruim twintigduizend brandweerlieden werken in het westen van de Verenigde Staten al ruim een week om meer dan vijftig grote bos- en prairiebranden onder bedwang te krijgen.

Door een combinatie van droogte, harde wind en onweer zonder regenval zijn de afgelopen dagen van de Rocky Mountains tot South Carolina en van Californië tot de staat Washington branden uitgebroken. In het Sequoia National Forest in Californië raast een enorme vuurzee, met vlammen tot 25 meter hoog, door de canyons. Deze zogeheten `Manterbrand' bedreigt de beroemde, tweeduizend jaar oude sequoia-bomen niet, maar heeft wel een groot aantal eeuwenoude bomen verteerd. In Idaho hebben elf kleine brandjes de krachten verenigd. Die brand breidt zich snel uit.

Tot dusver is ruim 1,4 miljoen hectare natuurgebied verkoold in 60.081 bosbranden. Het gemiddelde van de afgelopen tien jaar bedraagt 800.000 hectare in 50.752 bosbranden. Augustus en september, de droogste maanden van het jaar, moeten nog komen. Mogelijk overtreft 2000 daarom het jaar 1988, toen ruim twee miljoen hectare in as werd gelegd.

De brandweer is inmiddels begonnen duizenden soldaten en mariniers te trainen als brandweerman. Zij moeten ongevaarlijk werk doen, zoals brandgangen graven, zodat er meer ervaren brandweerlieden vrijkomen voor gevaarlijke klussen. De brandbestrijding heeft dit jaar 600 miljoen gulden gekost. Daar komt dagelijks 30 miljoen gulden bij.

In de Chicago Tribune zegt oud-parkopzichter Roger Kennedy dat de introductie van vreemde gewassen als de jeneverbesstruik de kans op catastrofale branden sterk heeft verhoogd. Zij vormen het droge en hoogst ontvlambare struweel waar bosbranden vaak beginnen. Om dat gevaar te bestrijden, adviseert Kennedy de methode van de `gecontroleerde brand' weer te gebruiken. Parkwachters steken volgens deze methode kreupelhout en struikgewas onder gecontroleerde omstandigheden aan.

Minister van Binnenlandse Zaken Babbit heeft in mei evenwel een moratorium ingesteld op `gecontroleerde branden'. Aanleiding vormde een `gecontroleerde brand' in een natuurgebied bij Los Alamos die uit de hand liep. Aangewakkerd door een onverwachte sterke wind verloren de parkwachters alle controle over hun vuurtje, dat vervolgens een deel van Los Alamos en het beroemde nucleaire laboratorium aldaar in as legde. Voorstanders van `gecontroleerde branden' wijzen er evenwel op dat de methode dit jaar 299 maal met succes werd toegepast.