In twee jaar 380.000 banen erbij

. Het aantal banen groeit dit jaar met 200.000 en volgend jaar met 180.000. Deze groei met 380.000 banen is aanzienlijk groter dan het verwachte aanbod over dezelfde periode van 280.000 nieuwe werknemers. Dat blijkt uit de Regionale Arbeidsmarktprognose 2000-2005 die Arbeidsvoorziening jaarlijks uitbrengt.

Arbeidsvoorziening, de koepelorganisatie boven de te privatiseren Arbeidsbureaus, baseert deze voorspellingen op een economische groei van 4 procent voor dit jaar en 3,5 procent voor 2001. Het Centraal Planbureau voorspelde echter nog niet zo lang geleden dat de groei in de genoemde jaren zou uitkomen op 4,5 en 4 procent. Wat kan betekenen dat de arbeidstekorten nog groter uitvallen dan Arbeidsvoorziening nu verwacht. In haar prognose vraagt de organisatie de werkgevers vaker hun blik te laten vallen op oudere werknemers in de leeftijdsgroep van 45 tot 64 jaar. Daar is de arbeidsparticipatie op dit moment nog relatief laag.

Nu al slaan de arbeidsmarktcijfers alle records. Het aantal vacatures is ongekend hoog en het aantal werkzoekenden zonder baan ligt nu met 2,4 procent op een historisch laag niveau. Drie jaar geleden was dat percentage nog twee keer zo groot en was het motto van het eerste kabinet-Kok nog `werk, werk, werk'. Dat is er nu volop.

Het grootste aantal vacatures is te vinden in de detail- en groothandel, de overige zakelijke dienstverlening, de welzijnszorg en de horeca. Deze sectoren zijn samen goed voor de helft van de openstaande banen. De sterkste groeiers zijn op dit moment de informatietechnologie, de zakelijke dienstverlening, de groothandel en het toerisme. Arbeidsvoorziening voorziet voor de komende jaren wel minder vacatures in de industrie.

Regionaal gezien zal de groei van de werkgelegenheid heel verschillend uitpakken. Gebieden als Flevoland, Gelderland en delen van Brabant blijken meer te profiteren dan Randstedelijke gebieden. Groningen is een regio die het relatief slecht doet met een banengroei van 2 procent per jaar tegen een gemiddelde van 3 procent.

Vanaf eind deze week stellen de vijf uitvoeringsinstellingen voor de sociale zekerheid (uvi's) tienduizenden gedeeltelijk arbeidsongeschikten en uitkeringsgerechtigden ter beschikking van private reïntegratie bedrijven. Volgens het onlangs gereorganiseerde systeem van sociale zekerheid worden de vijf uvi's samengevoegd tot één publiek orgaan dat zich alleen gaat bezig houden met de toekenning en uitbetalingen van sociale uitkeringen. De hele reïntegratie van niet-werkenden wordt echter een zaak van private partijen.