HET INTERNETCAFÉ

Niet alleen rugzaktoeristen en scriptieschrijvers die thuis met een kapotte pc zitten bezoeken internetcafés. En de doelgroep is niet altijd beneden de 50 jaar. Het `internetcafé' in verzorgingstehuis Steenvoorde in Rijswijk maakt deel uit van een landelijk project waaraan zo'n 25 verzorgingstehuizen meedoen. Met de meeste daarvan wordt pas na de zomer begonnen.

Vorig jaar november begon Steenvoorde met medewerking van de stichting Seniorweb (`Maak de toekomst mee') een internetcafé. In de ontmoetingsruimte van het centrum zijn drie computers en een kleurenprinter neergezet waar iedereen gebruik van kan maken. Want de apparaten zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners van het verzorgingstehuis. Alle inwoners van Rijswijk met een `zorgabonnement' kunnen in het café het internet op. Of men dat wil is nog niet duidelijk, de brieven met de uitnodiging zijn net de deur uit. Maar de bewoners van Steenvoorde zijn enthousiast, volgens Seth Halkes, die de organisatie van het internetcafé voor zijn rekening neemt. ,,Er was veel interesse voor internet hoewel we direct na aanvang al een stap terug moesten. Eerst moest worden uitgelegd wat een muis is.'' Omdat veel bewoners hun familie niet elke week kunnen bezoeken, worden via email contacten onderhouden. Het is vooral een mogelijkheid om kinderen die in het buitenland wonen aan te schrijven. Maar het draait niet alleen om email. Halkes heeft de bridge- en klaverjasclub gevraagd om na te denken over wat zij met het internet zouden kunnen doen.

Vanwege afwezigheid van de begeleiding door vakanties, ligt het internetcafé in Steenvoorde tot na de zomervakantie stil. Daarna wil Halkes vaste begeleiders aanstellen. Overigens is het gebruik van internet nu nog gratis maar na de zomer moet voor de telefoonkosten een vergoeding worden betaald. ,,Overdag worden dan cursussen gegeven en 's avonds organiseren we een instuif-uur. Ons ultieme streven is dat de bewoners uit zichzelf naar beneden komen en achter een computer gaan zitten.''

(Dit is het slot van deze serie. Tekst Ronald Rovers, foto J⊘rgen Krielen)

    • Ronald Rovers