`Foute boringen oorzaak lekken in tramtunnel'

Bij voorbereidende grondboringen voor de tramtunnel in Den Haag in 1996 zijn onbedoeld gaten geboord in een waterwerende laag. Deze boorgaten veroorzaakten de omvangrijke lekkages die in 1998 in de Haagse tramtunnel ontstonden.

Dit heeft een vroegere medewerker van Grondakkoord BV verklaard tegenover het GroenLinks-raadslid Roozenburg, die er vragen over heeft gesteld aan het college van B. en W. Het bedrijf Tramkom, dat de tunnel aanlegt, wil pas morgen nadere uitleg geven over de nieuwste verklaring.

Bij de boringen in de zomer van 1996 heeft de medewerker M. van der Meer naar eigen zeggen onbedoeld gaten geboord in de `groutboog', zoals de waterwerende laag wordt genoemd. Deze verklaring kan van belang zijn voor gemeente en aannemer Tramkom, die al jaren `steggelen' over de verantwoordelijkheid voor de lekkages en dus ook over de financiële schade die deze hebben veroorzaakt.

Van der Meer, destijds milieukundig veldwerker en belast met boringen om de kwaliteit van de af te graven grond vast te stellen, zegt dat bij de ongeveer 25 boringen die hij in 1996 heeft verricht er ,,een betonachtige substantie'' aan het einde van de grondmonsters zat. In opdracht van ingenieursbureau Grabowsky & Poort boorde Van der Meer op de locatie Kalvermarkt tot 10 meter `onder maaiveld'. De waterwerende laag bevindt zich ongeveer op die diepte.

Van der Meer: ,,De dag voor mijn boringen was de laag juist aangebracht. Het betoniet aan het uiteinde van mijn boormonsters was nog vloeibaar. Ik heb dat gerapporteerd in de boorstaten die naar Grabowsky & Poort zijn gegaan.'' Volgens hem moeten dergelijke staten ten minste vijf jaar bewaard blijven alvorens ze mogen worden vernietigd. Als blijkt dat Tramkom de boorresultaten in haar bezit heeft, kan, althans volgens GroenLinks, de verantwoordelijkheid voor het lek geheel bij Tramkom gelegd worden, wat de gemeente tientallen miljoenen guldens kan schelen.

In maart 1998 sloeg de tramtunnel bij het afgraven van een tunneldeel lek. Bij die lekkage was de schade zo omvangrijk, dat het wegdek in de Kalvermarkt voor een deel verzakte. De extra kosten die als gevolg van deze lekkage zijn gemaakt, bedragen 145 miljoen gulden.