Botulisme slaat toe in Flevoland

In het moerasgedeelte van de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere is deze week botulisme geconstateerd. Staatsbosbeheer is verbaasd dat de botulismebacterie heeft toegeslagen, omdat juli vrij koel was. Tot nu toe zijn vijftig eenden van soorten als slobeend, meerkoet en pijlstaart er het slachtoffer van geworden. Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging waardoor vooral watervogels en vissen sterven. Deze dieren worden besmet doordat zij deeltjes of maden afkomstig van besmette kadavers van het wateroppervlak slobberen. Botulisme slaat meestal toe na een lange periode van hitte.