Antroposofen

In het artikel `Boeddha is boos' (NRC Handelsblad, 31 juli) stelt de pleitbezorger van de boeddhisten in Nederland ,,dat [...] groepen zoals de antroposofen [...] zich door het boeddhisme laten inspireren. Voor toelating tot het publieke bestel zouden die allemaal meetellen''.

Deze bewering is onjuist. Zonder twijfel hebben vele van de circa 5.000 leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland grote waardering voor het boeddhisme, maar andere antroposofen hebben op dit punt de nodige reserves, en `de' antroposofen als groep zullen daarom zich zeker niet laten `meetellen' op de manier waarop dit in het artikel wordt gesteld.

    • Hugo S. Verbrugh