Winstdaling Chicago Bridge & Iron

De nettowinst van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bouwbedrijf Chicago Bridge & Iron is in het tweede kwartaal gehalveerd tot 2 miljoen dollar (4,7 miljoen gulden). Voor de rest van het jaar verwacht het bedrijf een winst per aandeel van tussen de 90 dollarcent en één dollar, terwijl het eerder nog 1,90 dollar voorspelde. Oorzaken zijn vertragingen bij grote projecten en een trager dan verwacht herstel bij de kernactiviteit.