Weer nederlaag Barak, Levy stapt uit kabinet

De Israelische minister van Buitenlandse Zaken, David Levy, heeft vanmorgen zijn ontslag aangeboden aan premier Ehud Barak. Levy stemde onmiddellijk daarna voor een wetsontwerp ter ontbinding van de Knesset, het parlement. Dit wetsontwerp werd in eerste lezing met 61 tegen 57 stemmen bij zes onthoudingen aangenomen. Het is de eerste keer dat de 120 zetels tellende Knesset met een absolute meerderheid zijn vertrouwen in de regering Barak heeft opgezegd, hoewel er niet over een motie van wantrouwen werd gestemd.

Op een persconferentie beschuldigde Levy de premier ervan in Camp David te hebben ingestemd met de verdeling van Jeruzalem tussen Israel en een te stichten Palestijnse staat. Volgens Levy is een zeer ernstige toestand ontstaan doordat langs geheime kanalen overeenkomsten met de Palestijnen zijn bereikt die tegen Baraks verkiezingsbeloften ingaan.

Tijdens de persconferentie bleek dat Levy zich zwaar beledigd voelt door de manier waarop Barak hem als minister van Buitenlandse Zaken tijdens het vredesproces met de Palestijnen heeft genegeerd. Toch prees hij de persoonlijke vriendschap die tussen hem en Barak was ontstaan. Levy zette uitvoerig uiteen dat hij niet met de concessies van Barak aan de Palestijnen kan leven. De vorming van een regering van nationale eenheid, met Likud, is volgens hem geboden om de grote gevaren die Israel bedreigen het hoofd te bieden.

Aangezien Barak zijn oproep tot de vorming van een dergelijke regering had genegeerd, zat er voor Levy niets anders op dan zijn portefeuille ter beschikking te stellen. Levy waarschuwde Barak dat er in het Israelische volk geen meerderheid is voor de vredespolitiek van de premier. ,,Het volk aanvaardt geen verregaand (vredes)compromis'', zei Levy.

Barak sprak zijn spijt uit over het aftreden van Levy. Ondanks de zware nederlaag die zijn regering tijdens de stemming over de ontbinding van de Knesset leed, is er volgens Barak als het er op aankomt geen meerderheid voor vervroegde algemene verkiezingen. Hij zei ook dat zijn regering een duidelijke vredesagenda heeft en zich daaraan zal houden.

De aanvaarding in eerste lezing van het wetsontwerp ter ontbinding van de Knesset heeft voorlopig geen praktische betekenis. De Knesset gaat nu op reces. Alleen als 61 parlementariërs daarom vragen, en dat is niet waarschijnlijk, kan de Knesset het wetsontwerp versneld in tweede en derde lezing behandelen. Premier Barak heeft nu de ruimte om te proberen alsnog een vredesakkoord te sluiten met Arafat.

PORTRET LEVY: pagina 5

    • Salomon Bouman