Verzekeraars slordig met risico's op beurs

Levensverzekeraars hebben gemiddeld te weinig oog voor de risico's die zij lopen bij het gebruik van financiële derivaten zoals opties en futures (termijncontracten). Dit constateert de Verzekeringskamer in een gisteren verschenen studie.

De helft van de verzekeraars blijkt de marktpositie – actuele waarde – van de derivaten niet te kennen, terwijl tweederde geen interne richtlijnen heeft over het gebruik van derivaten. Dat is opvallend omdat sommige derivaten risicovol kunnen zijn.

De toezichthoudende Verzekeringskamer wil verder de nalatigheid van verzekeraars in hun verslaggeving over beleggingen aanpakken. De Kamer komt daarom binnenkort met een nieuwe richtlijn die eisen stelt aan de melding van financiële derivaten. Een circulaire die de levensverzekeraars vijf jaar geleden tot actie maande, heeft niet tot de gewenste publicaties geleid, zo constateert de toezichthouder in de studie naar het gebruik van financiële derivaten door Nederlandse levensverzekeraars.

De nieuwe richtlijn betreft de vermelding van derivatenposities in de zogenoemde verslagstaten voor de Verzekeringskamer. Heeft de kamer die gegevens niet, dan kan dat haar controletaak belemmeren. Met financiële derivaten zijn beleggingsrisico's af te dekken, maar onzorgvuldig gebruik kan juist risico's opleveren. Voorbeelden van derivaten zijn opties en futures (termijncontracten).

Daarom stelde de Verzekeringskamer in het voorjaar van 1995 zes richtlijnen op die de branche als een soort gedragscode zou moeten overnemen. ,,De bedoeling is dat we een 100 procent score halen op de richtlijnen'', licht een woordvoerder van de Verzekeringskamer toe. Veel levensverzekeraars hebben de goede raad echter in de wind geslagen.

Nauwelijks iets meer dan de helft van de levensverzekeraars blijkt het derivatengebruik in de verslaggeving te melden. Het Verbond van Verzekeraars liet in een reactie weten dat de richtlijnen niet altijd even duidelijk zijn en op verschillende manier geïnterpreteerd kunnen worden. De toezichthouder is nu rechtstreeks in overleg met de maatschappijen over het risicobeheer en het voldoen aan de wettelijk informatieplicht. Deze dialoog juicht het Verbond toe. ,,Betrouwbaar toezicht is in het belang van het imago van verzekeraars.''

Verzekeraars blijken overigens niet al te veel gebruik te maken van derivaten. Van de vijftig ondervraagde verzekeraars heeft meer dan de helft een geringe positie in derivaten ingenomen, nul tot vijf procent van het belegd vermogen.