Superbonus na vastgoedfusie

De hoogte van de afkoopsom voor president-directeur R. Homburg van vastgoedfonds Uni-Invest – die mogelijk uitkomt op een kleine 200 miljoen gulden – speelt geen rol in de fusiegesprekken met concurrent VastNed, die gisteren voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld.

,,Dat is afgerond'', zegt financieel directeur R. Stolle van Uni-Invest. Details wil hij echter niet geven. Door het samengaan van de twee fondsen, die genoteerd zijn op de Amsterdamse effectenbeurs, ontstaat een vastgoedbelegger met een omvang van ongeveer 5,5 miljard gulden. De combinatie komt op de continentaal-Europese ranglijst op een negende plaats.

Analisten van zakenbank Kempen & Co schatten dat de vertrekregeling van Homburg ruim 70 miljoen gulden kost, terwijl met de verkoop van speciale aandelen die extra zeggenschap geven en die ook eigendom zijn van Homburg nog eens 120 miljoen gulden kan zijn gemoeid.

Stolle heeft ,,geen commentaar'' op deze bedragen. ,,Wij verwachten een prachtig verhaal neer te leggen, waarin de belangen van de aandeelhouders van Uni-Invest en van VastNed optimaal zijn behartigd, met daartussen de positie van de heer Homburg, die ook zijn belangen heeft.''

Stolle verwacht dat de onderhandelingen over de fusie wel binnen een of twee weken zijn afgerond, een taxatie die wordt gedeeld door een woordvoerder van VastNed. Wat precies de struikelblokken in de onderhandelingen zijn willen de twee niet expliciet zeggen.

Stolle wil wel een element noemen. ,,Wij keren bijvoorbeeld interimdividend uit, VastNed niet. Dan is de vraag: wat doe je daarmee?''

De van oorsprong Canadese financier Homburg redde bijna tien jaar geleden het relatief kleine vastgoedfonds Uni-Invest dat, mede door belangenconflicten tussen het fonds en de toenmalige grootaandeelhouders, volledig aan de grond zat. Homburg ontpopte zich vervolgens als de meest actieve en bedreven ,,stofzuigers'' in de vastgoedwereld die talloze kleinere Nederlandse vastgoedfondsen, al dan niet tegen de zin van hun directies, overnam.

De verwachting onder analisten is dat Homburg na de fusie, die wordt uitgevoerd door een overname van de aandelen Uni-Invest door VastNed, zal vertrekken als bestuursvoorzitter. Hij gaf vorig jaar al een keer aan te willen opstappen, maar kwam later terug op die aankondiging.

Homburg weet zich verzekerd van een sterke onderhandelingspositie dankzij een voor Nederland ongebruikelijke vertrekregeling, een zogeheten gouden parachute. Deze regeling staat beschreven in het jaarverslag van Uni-Invest, nadat andere aandeelhouders daarop enkele jaren geleden hadden aangedrongen.

Homburg heeft het recht om bij een overname van Uni-Invest een groot pakket nieuwe aandelen te kopen tegen de nominale waarde, die een stuk lager is dan de beurskoers. Het pakket nieuwe aandelen is 10 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Uni-Invest.

Verder bezit een door Homburg gecontroleerde BV alle zogeheten prioriteitsaandelen. De eigenaar van deze aandelen moet akkoord gaan met statutenwijzigingen, die bijvoorbeeld nodig zijn na een overname of fusie, en doet een bindende voordracht voor directiebenoemingen.

Analisten van Kempen & Co schatten dat deze prioriteitsaandelen de feitelijke controle over Uni-Invest geven. Het is gebruikelijk dat kopers voor het verkrijgen van de controle een premie over hebben van 3 à 4 procent van het beheerde vermogen.

    • Menno Tamminga