PvdA: landelijke ombudsman voor huurders

Huurders bij woningcorporaties moeten met klachten over de behandeling door hun verhuurder naar een aparte landelijke ombudsman kunnen stappen. Volgens de PvdA-fractie in de Tweede Kamer biedt het bestaande klachtrecht, dat onder meer voorziet in onafhankelijke klachtencommissies, de huurder onvoldoende instrumenten om tegen de zelfstandig werkende corporaties met succes in het geweer te komen. De fractie heeft daarom een wetsvoorstel ingediend dat voorziet in de oprichting van een landelijke ombudsman voor huurders. Volgens dat wetsontwerp wordt die ombudsman, net als de `gewone', op voordracht van de Tweede Kamer benoemd. De corporaties moeten de ombudsman betalen, zo meent de fractie.